ZiekenhuisStJansdal

Internist-endocrinoloog Heleen de Wit gepromoveerd

 

Alternatieve behandelstrategieën als insuline bijwerkingen geeft

 

Mensen met diabetes worden vaak behandeld met insuline. Insulinetherapie is effectief, maar kan ook vervelende bijwerkingen veroorzaken, bijvoorbeeld gewichtstoename, verlaagde bloedsuikerspiegels en wisselende bloedsuikerwaarden. Voor patiënten die deze bijwerkingen ondervinden is er meestal geen alternatief. Internist-Endocrinoloog Heleen de Wit van Ziekenhuis St Jansdal onderzocht alternatieve behandelstrategieën en zag onder andere dat het toevoegen van een injecteerbaar bloedsuikerverlagend geneesmiddel (GLP-1 analoog) leidde tot gewichtsafname. Op 12 oktober promoveerde zij op dit onderwerp bij het Radboudumc.

 

Uit haar onderzoek bleek dat de bloedsuikerwaarden daalden en dat de insulinebehandeling soms zelfs kon worden gestopt. Na analyse van de resultaten van een aantal vergelijkbare klinische studies ontdekte zij echter dat toediening van een placebo GLP-1 analoog ook leidt tot een significante gewichtsdaling, minder bijwerkingen en verlaging van bloedsuikerwaarden. Ook zag zij dat de toediening van insuline onder hoge druk met een jet-injector leidt tot een snelle daling van de bloedsuiker bij zeer hoge bloedsuikerwaarden.

 

De resultaten van het onderzoek van Heleen de Wit kunnen bijdragen aan het vinden van de meest effectieve en betaalbare behandeling met de minste bijwerkingen voor iedere diabetespatiënt.

 

 

Nieuw: controle Hba1c op de polikliniek Interne Geneeskunde

Met ingang van 01-07-2017 is het mogelijk om een Hba1c op de polikliniek Interne Geneeskunde te laten controleren voorafgaand aan uw bezoek bij de diabetesverpleegkundige. Dit is in plaats van diabetes standaard onderzoek. ( Hba1c en glucose)

 

Diabetes-uitgebreid lab-onderzoek vindt nog plaats via het laboratorium zoals u gewend bent.

Indien de specialist het noodzakelijk vindt dat er extra laboratorium onderzoek moet plaats vinden, dan zal dit via het laboratorium gebeuren.

 

Hba1c bepalen op de polikliniek:

  • Is alleen mogelijk wanneer u eerder een Hba1c hebt laten controleren in het laboratorium van ons ziekenhuis.
  • Is alleen mogelijk wanneer u geen bepaalde variant van bloedarmoede heeft. Dit is bekend bij uw behandelteam en komt zeer sporadisch voor.
  • Hba1c bepaling gebeurt door middel van een vingerprik, dit kunt u zelf doen met uw eigen prikpen en schone lancet onder leiding van de polikliniek assistente.
  • Binnen 4 minuten is de uitslag bekend en staat deze in uw dossier, de handeling duurt ongeveer 2 minuten.
  • Wij willen u verzoeken om 10 minuten vóór uw afspraak aanwezig te zijn.
  • U heeft voor dit onderzoek geen laboratoriumbon Wel is het belangrijk dat u uw patiëntenpas bij u heeft. Uw pas moet namelijk gescand worden om de uitslag in uw eigen patiëntendossier genoteerd te krijgen.

 

  

HbA1c is een afkorting voor hemoglobine van het type A1c in het bloed. Hemoglobine is een onderdeel van de rode bloedcellen en vervoert het zuurstof in ons lichaam. Het hecht zich aan de glucose in het bloed. Hoe meer glucose er is in het bloed, hoe hoger het HbA1c.

Het HbA1c is een gemiddelde waarde van de bloedglucosespiegel over de afgelopen 2 à 3 maanden.

 

De HbA1c-waarde is niet hetzelfde als de bloedglucosewaarde die u zelf meet met een bloedglucosemeter. Bloedglucose wordt in de volksmond ook wel bloedsuiker genoemd.

De behandelaar bespreekt de uitslag en stelt samen met de patiënt de streefwaarde vast.

 

 

Nieuwe internist-endocrinoloog Heleen de Wit

    Heleleen de Wit is met ingang van 17 april begonnen als      Internist Endocrinolooog in ons ziekenhuis. Zij volgt Marian Muis op, die per 1 mei is overgegaan naar Isala in Zwolle 

.

 

 

 

 

De Freestyle Libre wordt in Nederland nog niet vergoed. Verzekeraars wachten op verdere onderzoeksresultaten om een keuze te maken. Uitzondering daarop is Zilveren Kruis, die onder bepaalde voorwaarden de Freestyle Libre gedeeltelijk vergoedt.

 


Informatiebijeenkomst Diabetes en sporten met Bas van de Goor

Op woensdagavond 22 juni organiseert Diabetescentrum Harderwijk een informatieavond over diabetes en sporten. Spreker deze avond is oud prof volleyballer Bas van de Goor. Met zijn stichting (Bas van de Goor Foundation) wil hij de kwaliteit van leven van mensen met diabetes verbeteren door middel van sport en bewegen.

 


Voor wie?

  • Mensen met diabetes van alle leeftijden die onder behandeling zijn bij Diabetescentrum Harderwijk en insuline afhankelijk zijn.
  • Mensen met diabetes die aan zelfmanagement doen.

 

 

Programma: 

19.15 tot 20.00 uur: lezing Bas van de Goor
20.00 tot 20.15 uur: pauze
20.15 tot 21.00 uur: in gesprek met elkaar en gelegenheid tot
vragen stellen


Wanneer?

Woensdag 22 juni vanaf 19.00 uur

 

Waar?

Ziekenhuis St Jansdal
Dageraitzaal, 1e verdieping (1.03)
Aanmelden voor 1 juni a.s. noodzakelijk.

Aanmelden alleen mogelijk via mail: diabetesverpleegkundigen@stjansdal.nl
Vol = vol 

 

Meer informatie?

Via mail: diabetesverpleegkundigen@stjansdal.nl