ZiekenhuisStJansdal

Zilveren Kruis is begonnen met het vervolgonderzoek naar de Free Style Libre

Zilveren Kruis is begonnen met het vervolgonderzoek naar de Free Style Libre

 

De Freestyle Libre wordt in Nederland nog niet vergoed. Verzekeraars wachten op verdere onderzoeksresultaten om een keuze te maken. Uitzondering daarop is Zilveren Kruis, die onder bepaalde voorwaarden de Freestyle Libre gedeeltelijk vergoedt.

 

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan het vervolgonderzoek?

  • De verzekerde moet ouder zijn dan 18 jaar
  • Als de verzekerde in 2015 ook verzekerd was bij Zilveren Kruis (of één van de andere deelnemende Achmea-labels, *zie hieronder).
  • Als uw/ jouw behandelaar heeft vastgesteld dat verzekerde voldoet aan minimaal één van de hieronder genoemde criteria én deel wil nemen aan het register.
  1. ‘Hypoglycemia unawareness’  en ondanks gemiddeld 6 of meer metingen per dag in de afgelopen jaar en intensieve begeleiding van hun diabetesteam, nog steeds hypoglykemieën                  
  2. Onverwachte hypoglykemieën  ondanks gemiddeld 6 of meer metingen per dag in het afgelopen jaar en intensieve begeleiding van hun diabetesteam                       
  3. Insuline afhankelijke diabeten die ondanks maximale inspanningen van verzekerde (frequente bloedcontrole en adequaat lifestyle management) en intensieve begeleiding van het diabetes team niet komen tot verbetering van hun glucoseregulatie, wat blijkt uit een gemiddeld HbA1c > 70 mmol/mol (8,5%) in het afgelopen jaar
  4. Een beroep hebben waarbij sensatieverlies aan vingers door vingerprikken kan leiden tot arbeidsongeschiktheid, zoals musici en die op  advies van hun diabetes team meer dan 6 keer metingen per dag moeten doen.                            
  5. Een beroep hebben waarbij relatief zeldzaam optredende hypoglykemieën tot een gevaar voor zichzelf en/of anderen kan leiden of vanwege veiligheidsrisico’s tot arbeidsongeschiktheid (bijv buschauffeur en wettelijke eisen).
  6. Patiënten die in aanmerking komen voor Continue Glucose Monitoring (CGM), uitgezonderd kinderen < 18 jaar.  

*Voor de labels Interpolis, OZF, Pro Life en Avero (met uitzondering van de volmachten) kunnen verzekerden die voldoen aan de voorwaarden ook gebruik maken van de vergoeding. Hiervoor geldt dat zij ook contact op kunnen nemen met hun ziekenhuis.
LET OP! Voor  FBTO, De Friesland en de volmachten van Avero geldt deze vergoeding NIET.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de vergoeding en het vervolgonderzoek?  

U kunt contact opnemen met Uw behandelaar van het ziekenhuis (diabetesverpleegkundige/ internist). Uw eigen behandelaar meldt U aan bij de contact persoon. Contactpersoon in ons ziekenhuis is Heleen Groen - van den Beld, diabetesverpleegkundige.

 

Wat wordt vergoed zodra het vervolgonderzoek is ingericht?
- Sensoren (max 26) 50%; gedurende 1 jaar

Meer informatie vind je ook op www.fslregister.nl

 

 

 

 

========================================================================

 

Alle nieuwsartikelen nieuwsbrief juli 2016

 

Diabetes en vakantie, start op tijd met de voorbereiding!

 

Zilveren Kruis is begonnen met het vervolgonderzoek naar de Free Style Libre

 

Zorgeloos met diabetes naar school - het kan

 

JDRF: spreekbeurt over type 1 diabetes?

 

Kennisbank (nieuwsberichten juni 2016)